Praktijk Werken

Praktijk Werken is een gespecialiseerde kinesitherapiepraktijk.

 

Leen Versteynen

Opleidingen / Ervaringen

In 2009 studeerde ik af als klinisch psychologe aan de Universiteit van Leuven. Mijn stage deed ik bij het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg in het volwassenenteam in Beringen. Daarna heb ik anderhalf jaar gewerkt bij CAW Het Welzijnshuis in Lier, waar ik psychosociale begeleidingen deed voor volwassenen.

De liefde bracht me naar de andere kant van het land, waardoor ik sinds 2017 in West-Vlaanderen woon. In 2017 ben ik ook gestart als leefgroepbegeleidster bij zorgcentrum Maria Ter Engelen in Klerken. Vanaf 2018 werk ik als zelfstandig klinisch psychologe bij de multidisciplinaire praktijk Werken.

Ik volgde in het najaar 2017 een cursus rond ‘acceptance and commitment therapy’ en volg een jaaropleiding (2017-2018) ‘mindfulness voor hulpverleners’ bij de Educatieve Academie in Berchem, een erkend opleidingscentrum.

Daarnaast ben ik ook lid van:
Psychologencommissie (Erkenningsnummer: 852109927)
Belgische Federatie van Psychologen
Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologen

Iedereen komt in het leven wel eens momenten tegen waarbij je moet omgaan met stress en mentale moeilijkheden: op het werk, in de relatie, in de sociale kring, in het ouderschap,… Mentale druk veroorzaakt vaak stress en kan leiden tot allerlei vervelende psychische klachten.

Als je mentaal niet goed in je vel zit, is het vaak raadzaam om een aantal sessies bij een psycholoog te volgen. Als we samen beslissen om een begeleiding op te starten, dan help ik u graag verder om u te leren omgaan met moeilijke gedachten. Respect en een gelijkwaardige houding zijn hierbij het uitgangspunt. Tegelijkertijd gaan we op zoek naar een manier voor u om een meer kwaliteitsvol en zinvol leven te kunnen leiden.

Ik bied u psychologische begeleiding bij onder andere:
- Angstgevoelens: paniekgevoelens, faalangst,…
- Sombere of zwaarmoedige gevoelens
- Opgekropte of ingehouden woede
- Gevoelens van verdriet, rouwgevoelens
- Piekeren, bepaalde gedachten niet kunnen loslaten
- Onzekerheid over jezelf, laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen
- Identiteitsvragen, identiteitscrisis, jezelf niet terug vinden
- Schuldgevoelens, schaamtegevoelens
- Verwerking van een relatiebreuk, ontslag,…
- Spanningen in relaties op het werk, thuis, in de sociale kring,…
- Gevoelens van vermoeidheid, weinig energie hebben, zich futloos voelen
- …

Als deze klachten herkenbaar zijn, dan bent u welkom voor een verkennend gesprek. Samen met u neem ik de tijd om uit te zoeken wat uw hulpvraag is en welke vorm van begeleiding u verder kan helpen. In gezamenlijk overleg starten we een begeleiding op of kijken we voor een correcte doorverwijzing.

U kan een afspraak maken:

- via mijn GSM-nummer: 0493 / 74 17 00
- via mijn e-mailadres: leenversteynen@yahoo.com

Een eerste gesprek duurt ongeveer 90 minuten( 50€).
Een gewone sessie duurt ongeveer 60 minuten( 45€).
Indien een gesprek niet zou kunnen doorgaan, verwittig mij dan best even. Afspraken die ten laatste één dag op voorhand geannuleerd worden, hoeven niet betaald te worden.

De gesprekken gaan door op maandagavond tussen 16u en 21u in de multidisciplinaire praktijk ‘Werken’, gelegen in Steenstraat 18 in Kortemark-Werken.

Celine Khan

Klinisch psychologe

Psychologische behandeling - Stress- en burnoutcoaching - Studiebegeleiding

Psychologische behandeling

Gewoonlijk past uw stemming bij de situatie waarin u zich bevindt. Wanneer uw stemming niet meer bij de omstandigheden past, voelt u zich belemmerd om goed te functioneren. U bent verdrietig en wanhopig zonder dat daar een reden voor is.

Iedereen is wel eens bang of angstig. Een angstig gevoel kan er voor zorgen dat u op momenten van gevaar waakzamer bent. Echter wanneer gezonde angst ‘ongezond’ wordt, gaat het om klachten die uw kwaliteit van leven ernstig aantasten.

Angst- en stemmingsklachten kunnen leiden tot uitval op school of werk. Ook kan de relatie met mensen in uw naaste omgeving onder spanning komen te staan.

Wanneer u steeds meer last hebt van klachten die niet vanzelf overgaan, kan psychologische behandeling u helpen.

Het is belangrijk dat u begrijpt wat er aan de hand is en hoe het komt dat u klachten heeft. Als erkend klinische psychologe wil ik u helpen inzien dat wat u denkt en hoe u zich voelt niet overeenkomt met uw situatie. U leert beter omgaan met uw emoties en factoren die uw gedachten en gevoelens beïnvloeden. Het doel is om uw klachten te verminderen en uw dagelijks functioneren te verbeteren.

Samen gaan we in een eerste gesprek na waar u precies vastloopt. In een tweede gesprek bespreken we welke vorm van behandeling het beste bij u past. Dan start het behandeltraject waarbij het verloop regelmatig met u wordt geëvalueerd. Het doel is dat u zo snel mogelijk afname van klachten ervaart en persoonlijk herstel realiseert, zodat u weer zo goed mogelijk uw dagelijks leven kunt oppakken.

Klachten kunnen zijn:

- Stress- en spanningsklachten
- Burn-out klachten en moeilijkheden op het werk
- Depressieve gevoelens, sombere en neerslachtige stemming, vermoeidheid, futloosheid
- Minder of geen plezier hebben in bijna alle activiteiten
- Piekeren, concentratieproblemen, besluiteloosheid
- Snel boos of gefrustreerd zijn
- Slaapproblemen
- Onbegrepen lichamelijke klachten
- Gevoel van minderwaardigheid en onzekerheid
- Bemoeilijkte omgang met anderen
- Gevoel hebben dat u er niet toe doet of schuldgevoelens
- Eetproblemen
- Lichamelijke klachten met grote invloed op dagelijks functioneren zoals chronische pijn, migraine, ernstige ziekte zoals kanker, fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom, e.a.
- Depressieve klachten bij winterdepressie, zwangerschaps- of postnatale depressie, pre-menstruele stemmingsstoornis (PMSS), depressie rond de menopauze
- Angst- en paniekklachten, hyperventilatie, fobische klachten
- Dwangklachten (obsessieve gedachten, dwanghandelingen)
- Psychotrauma klachten zoals zich opdringende herinneringen, nachtmerries, problemen met (teveel of te weinig) woede, wisselende stemmingen, weinig zelfvertrouwen en gevoelens van schuld, schaamte en zinloosheid
- Stemmingswisselingen, emotionele instabiliteit en impulsiviteit, spanningen in relaties thuis, op het werk, of sociale kring
- Rouw bij verlieservaringen
- Levensfaseproblematiek bij ouderen
- Verslavingsproblematiek

Aanbod:

- Psychodiagnostiek
- Psychologische behandeling vanuit cognitief gedragstherapeutisch kader
- IPT (Interpersoonlijke Psychotherapie)
- Begeleiding lichttherapie (indicatiestelling, begeleiding met effectmeting)

Kwaliteitszorg via deelname aan intervisie, supervisie en continue bijscholing.

Stress- en burnoutcoaching

Voor wie een burn-out wil voorkomen, er tegen aanloopt en hem wil afwenden, of als je terug wil re-integreren op de werkvloer.

Hoe ervaar ik minder stress en meer rust?

Je leert stress en burn-out te (h)erkennen, aanpakken en voorkomen. Je hebt inzicht in je stress signalen en klachten als gevolg van stress. Je leert te herkennen wat je stressoren (aanleidingen en oorzaken van stress) zijn, zowel in je werk als op andere vlakken. Je wordt begeleid in het loslaten van ineffectieve gewoontes en het aanleren van nieuw gedrag.

Je leert effectiever omgaan met stress en je energie en draagkracht te vergroten. Zodat je weer met een positief gevoel en zelfvertrouwen voluit kunt leven en werken.

Studiebegeleiding

Efficiënt studeren is niet vanzelfsprekend. Een goede studieplanning kan hierbij helpen. Goed plannen kan je leren en met enkele concrete tips heb je het vast snel onder de knie. Bovendien kan het je helpen om uitstelgedrag en faalangst aan te pakken. Je wordt zelfzekerder omdat je de leerstof beter beheerst. Door de juiste studieaanpak zal je meer tijd overhouden voor andere activiteiten.

Door het aanleren van een goede studiemethode op maat zal stress verminderen. Je leert grotere hoeveelheden leerstof te verwerken, je cursussen op een efficiënte manier te structureren en samen te vatten, hoofd- en bijzaak van elkaar te onderscheiden. Je leert het overzicht te behouden. Een wekelijkse planning met bijsturing voor al je vakken geeft je de nodige discipline.

Bij inhoudelijke moeilijkheden kan, afhankelijk van het vakgebied, de leerstof duidelijk en gestructureerd worden uitgelegd. Zo kan je achterstand inhalen en verlies je geen tijd aan het zelf uitpluizen van leerstof die je niet begrijpt.

Opleidingen

Master in de Klinische Psychologie (afgestudeerd in 2010 aan UGent)
Specifieke Lerarenopleiding Psychologie (afgestudeerd in 2011 aan UGent)

Werkervaring

Gewerkt in diverse instellingen voor jongvolwassenen en volwassenen met psychische problemen en/of verslavingsproblematiek.

Sinds 2012 leerkracht gedragswetenschappen en docent sociaal-agogische, paramedische en verzorgende beroepen.

Lidmaatschap

Lid van Psychologencommissie (nr 862118520)
Lid van Belgische federatie Psychologen (BFP)
Lid van Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVPK)

Praktische informatie

Aanmelden kan per mail celinekhan.praktijkwerken@gmail.com
of telefonisch 0497/ 46 10 93
Consultatie op dinsdag tussen 9.00 en 21.00

Psychologen zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Dat betekent dat alles wat besproken wordt, strikt vertrouwelijk blijft.

Een eerste gesprek duurt ongeveer 90 minuten (50 €). Een volgende sessie duurt ongeveer een uur (45€).
Sommige mutualiteiten betalen hiervan een luik terug. Voor de meest recente regeling, raadpleeg je best je eigen mutualiteit.

Het is altijd mogelijk dat een gemaakte afspraak door omstandigheden niet kan doorgaan. Tijdig geannuleerde afspraken (ten laatste de dag op voorhand) hoef je niet te betalen.