Praktijk Werken

Praktijk Werken is een gespecialiseerde kinesitherapiepraktijk.

Psychologen

 

Celine Khan

Klinisch psychologe - EMDR therapeute

Psychologische behandeling - stress-en burnoutcoaching - EMDR therapie

Psychologische behandeling

Gewoonlijk past uw stemming bij de situatie waarin u zich bevindt. Wanneer uw stemming niet meer bij de omstandigheden past, voelt u zich belemmerd om goed te functioneren. U bent verdrietig en wanhopig zonder dat daar een reden voor is.

Iedereen is wel eens bang of angstig. Een angstig gevoel kan er voor zorgen dat u op momenten van gevaar waakzamer bent. Echter wanneer gezonde angst ‘ongezond’ wordt, gaat het om klachten die uw kwaliteit van leven ernstig aantasten.

Angst- en stemmingsklachten kunnen leiden tot uitval op school of werk. Ook kan de relatie met mensen in uw naaste omgeving onder spanning komen te staan.

Wanneer u steeds meer last hebt van klachten die niet vanzelf overgaan, kan psychologische behandeling u helpen.

Het is belangrijk dat u begrijpt wat er aan de hand is en hoe het komt dat u klachten heeft. Als erkend klinische psychologe wil ik u helpen inzien dat wat u denkt en hoe u zich voelt niet overeenkomt met uw situatie. U leert beter omgaan met uw emoties en factoren die uw gedachten en gevoelens beïnvloeden. Het doel is om uw klachten te verminderen en uw dagelijks functioneren te verbeteren.

Samen gaan we in een eerste gesprek na waar u precies vastloopt. In een tweede gesprek bespreken we welke vorm van behandeling het beste bij u past. Dan start het behandeltraject waarbij het verloop regelmatig met u wordt geëvalueerd. Het doel is dat u zo snel mogelijk afname van klachten ervaart en persoonlijk herstel realiseert, zodat u weer zo goed mogelijk uw dagelijks leven kunt oppakken.

Klachten kunnen zijn:

- Stress- en spanningsklachten
- Burn-out klachten en moeilijkheden op het werk
- Depressieve gevoelens, sombere en neerslachtige stemming, vermoeidheid, futloosheid
- Minder of geen plezier hebben in bijna alle activiteiten
- Piekeren, concentratieproblemen, besluiteloosheid
- Snel boos of gefrustreerd zijn
- Slaapproblemen
- Onbegrepen lichamelijke klachten
- Gevoel van minderwaardigheid en onzekerheid
- Bemoeilijkte omgang met anderen
- Gevoel hebben dat u er niet toe doet of schuldgevoelens
- Eetproblemen
- Lichamelijke klachten met grote invloed op dagelijks functioneren zoals chronische pijn, migraine, ernstige ziekte zoals kanker, fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom, e.a.
- Depressieve klachten bij winterdepressie, zwangerschaps- of postnatale depressie, pre-menstruele stemmingsstoornis (PMSS), depressie rond de menopauze
- Angst- en paniekklachten, hyperventilatie, fobische klachten
- Dwangklachten (obsessieve gedachten, dwanghandelingen)
- Psychotrauma klachten zoals zich opdringende herinneringen, nachtmerries, problemen met (teveel of te weinig) woede, wisselende stemmingen, weinig zelfvertrouwen en gevoelens van schuld, schaamte en zinloosheid
- Stemmingswisselingen, emotionele instabiliteit en impulsiviteit, spanningen in relaties thuis, op het werk, of sociale kring
- Rouw bij verlieservaringen
- Levensfaseproblematiek bij ouderen
- Verslavingsproblematiek

Aanbod:

- Psychodiagnostiek
- Psychologische behandeling vanuit cognitief gedragstherapeutisch kader
- IPT (Interpersoonlijke Psychotherapie)
- Begeleiding lichttherapie (indicatiestelling, begeleiding met effectmeting)
- Kwaliteitszorg via deelname aan intervisie en supervisie, continue volgen van opleidingen, bijscholingen en lezingen.

Stress- en burnoutcoaching

Voor wie een burn-out wil voorkomen, er tegen aanloopt en hem wil afwenden, of als je terug wil re-integreren op de werkvloer.

Hoe ervaar ik minder stress en meer rust?

Je leert stress en burn-out te (h)erkennen, aanpakken en voorkomen. Je hebt inzicht in je stress signalen en klachten als gevolg van stress. Je leert te herkennen wat je stressoren (aanleidingen en oorzaken van stress) zijn, zowel in je werk als op andere vlakken. Je wordt begeleid in het loslaten van ineffectieve gewoontes en het aanleren van nieuw gedrag.

Je leert effectiever omgaan met stress en je energie en draagkracht te vergroten. Zodat je weer met een positief gevoel en zelfvertrouwen voluit kunt leven en werken.

EMDR-Therapie

EMDR-therapie kan ondersteuning bieden bij het verwerken van onverwerkte belastende ervaringen uit je verleden.

Je kunt ervaren dat een pijnlijke gebeurtenis je blijft achtervolgen. Het zou kunnen dat je reeds veel gepraat hebt over je klachten maar niet de indruk hebt dat er iets verandert aan jouw onderliggende gevoel. Pijnlijke herinneringen uit je leven kunnen in relatie staan tot het veroorzaken van jouw klachten. Soms kan je brein namelijk een gebeurtenis niet plaatsen. De herinnering, die gepaard gaat aan die gebeurtenis, blijft vastzitten. EMDR kan je hierbij helpen als volwassene, los van hoe ver in het verleden de ervaringen opgeborgen liggen. Met EMDR is het mogelijk om een herinnering opnieuw los te maken en te integreren in het brein. Op deze manier zal het geen invloed meer uitoefenen of geen klachten meer veroorzaken.

Complexe negatieve levenservaring en veralgemeende angsten vragen geïntegreerde, ruimere psychotherapeutische benadering.

Opleidingen

Master in de Klinische Psychologie
Specifieke Lerarenopleiding Psychologie
EMDR opleiding, Integrativa

Werkervaring

Gewerkt in diverse instellingen voor jongvolwassenen en volwassenen met psychische problemen en/of verslavingsproblematiek.

Sinds 2012 leerkracht gedragswetenschappen en docent sociaal-agogische, paramedische en verzorgende beroepen.

Sinds 2019 zorgcoördinator binnen een Centrum voor Volwassenenonderwijs.

Lidmaatschap

Lid van Psychologencommissie (nr 862118520)
Lid van Belgische federatie Psychologen (BFP)
Lid van Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVPK)
Lid van EMDR Belgium VZW

Praktische informatie

Aanmelden kan per mail celinekhan.praktijkwerken@gmail.com
of telefonisch 0497/ 46 10 93
Consultatie op donderdag tussen 9.00 en 21.00.

Psychologen zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Dat betekent dat alles wat besproken wordt, strikt vertrouwelijk blijft.

Elke sessie duurt circa 60 minuten aan 65 euro/sessie.
Alle mutualiteiten betalen hiervan een luik terug. Voor de meest recente regeling, raadpleeg je best je eigen mutualiteit.

Bij het niet tijdig annuleren van een afspraak (minimaal 24u op voorhand), wordt er een administratieve kost aangerekend van 65 euro.

Ondernemingsnummer BE0685410116